Utveckla ditt ledarskap

chef-och-medarbetare

En stor inverkan på arbetsmiljön, det är ledarskapet. En bra ledare får bra arbetsplatser. Det är viktigt med att ge anställda möjlighet att utvecklas, se till kompetensutveckling och att ha en tydlig kommunikation. Det är inte fel att utveckla sig själv som chef och ledare. Det kan man göra via en ledarskapsutbildning. Satsa på Ledarskapsutbildning Stockholm | Utveckla ditt ledarskap | Inner Growth. Så får du en bra utbildning som ger dig rätt verktyg.

Tips på hur du kan utveckla ditt ledarskap

Ett dåligt ledarskap kan bli riktigt illa. Det kan man läsa i denna artikel från Barometern. Det gäller att vara en bra ledare, på alla sätt. Det du bör göra är att vara tydligt med olika beslut och villkor.

Det är även viktigt att du ser till att du utgår från verksamhetens syfte och värderingar. Det för att arbetet blir meningsfullt för dina anställda så väl som för dig själv. Uppmuntra även bra beteenden hos dina medarbetare, särskilt sådant som kan göra att ni når de mål ni satt upp. Det går att uppmuntra på flera olika sätt.

En bra ledare tar inte alla beslut eller gör allt själv. Se till att du lär dig delegera. Visa att du litar på dina medarbetare.

Viktigt med bra kommunikation

Det är viktigt med bra kommunikation och det på flera sätt. Det är inte fel att kunna småprata om vardagliga saker så väl som sådant som rör verksamheten. Du bör även vara tydlig i din kommunikation, det för att undvika eller minska konflikter. Det kan vara så att du tror att andra förstår vad du menar, men det är inte alltid så. Du kan undvika missförstånd genom att be medarbetaren återberätta hur han eller hon uppfattade ditt budskap.

Se även till att du ger feedback och konstruktiv återkoppling. Tänk på att minst 80 % bör vara positiv återkoppling.

Ge medarbetare frihet inom tydliga ramar. De har ofta en egen motivation. Du ska kunna underlätta för dem och deras engagemang.

Jobba inte för mycket

Det är bra att som chef försöka se till att ha en hälsosam arbetsbelastning. En del chefer glömmer bort att de har egna behov. De jobbar bara på för verksamheten. Viljan att göra ett bra jobb kan leda till att du jämt jobbar övertid, svårt att återhämta dig och att du prioriterar bort andra viktiga saker i ditt liv. Stress kan dessutom smitta av sig till medarbetare.

Utveckla ledarskapet med hjälp av medarbetarna

Det är en god idé att fråga medarbetarna hur de uppfattar dig som chef. Då får du ett bra utgångsläge. Se till att du är nyfiken och äkta i din vilja att utvecklas. Se till att du tar dig till kunskap om effektivt ledarskap. Din utveckling kan inspirera andra att ta ett kliv framåt.

Se även till att vara lite av en förebild för dina medarbetare. Det kan du göra genom att agera så som du vill att de ska agera. Våga vara öppen och bjud på dig själv. Se även till att alltid vara konsekvent.

24 Jul 2019