Personlig assistans kan vara något du behöver

Personlig assistans är en form av stöd som tillhandahålls till personer med funktionshinder för att hjälpa dem att uppfylla sina dagliga livsbehov. Personlig assistans för funktionshindrade i Malmö kan du hitta via Ekens Assistans. Personlig assistans syftar till att ge brukarna så mycket självständighet och frihet som möjligt, så att de kan delta i samhällslivet på lika villkor med andra. En brukare är helt enkelt du, om du har behov av hjälp från en personlig assistent.

Grundläggande behov

Det som du måste ha för att få personlig assistans, det är behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov. Grundläggande behov handlar bland annat om att få hjälp med hygien, personlig vård, förflyttningar, matlagnings- och hushållssysslor samt andra liknande aktiviteter. 

Som personlig assistent är det viktigt att se till så att den personliga assistansen som tillhandahålls är anpassad efter varje enskild brukares specifika behov och förmåga.

För att få tillgång till personlig assistans, måste du i första hand ha en funktionsnedsättning som gör det svårt eller omöjligt för dem att utföra dagliga livsbehov själva. Sedan finns det även andra krav, men de kan du läsa mer om på till exempel Försäkringskassan. 

Vem kan anställas som personlig assistent?

Brukare har ofta möjlighet att välja vilka personer som ska tillhandahålla assistans, samt när och var assistans ska tillhandahållas. Detta gör att brukare kan få den assistans som de behöver på ett sätt som är bekvämt för dem, samtidigt som det ger dem kontroll över sina egna liv.

9 Feb 2023