Hur skapas elektricitet?

På 1860-talet när elektriskt ljus var något helt nytt i Sverige så visades det upp för folket som en slags show. Det var spännande och mystiskt eftersom ingen förstod hur det gick till. Idag är vi så vana vid att ha el direkt i en kontakt hemma att vi knappt reflekterar över hur den kommer dit. Har du någonsin undrat hur strömmen kommer till ditt hem? Hur el skapas? Jag har frågat en elektriker i Flen som har hjälpt mig med en bra förklaring. 

Vind, vatten eller kärnkraft spelar mindre roll

I stort sett all el skapas genom rotation även om det går att skapa el både genom pistongliknande rörelser och även genom att ta tillvara på solenergi.

Ett vindkraftverk får sin rotation från vingar som vinden tar tag i, ett kärnkraftverk hettar upp vatten som drivs som ånga genom en turbin och vattenkraft är vatten som flödar fritt genom en liknande turbin som är en del av en generator. 

En generator kan vara uppbyggd av en spole med koppartråd som har magneter runt om sig. När spolen snurrar kommer det att bildas ett elektromagnetiskt fält som sedan omvandlas till el. 

Solenergi skapas genom att använda halvledarmaterial som till exempel kisel som när solen lyser på dem skapar elektroner.

El i sin tur är helt enkelt elektroner som rör sig inuti något som är ledande, som exempel en kraftledning. Elektronerna försöker hela tiden att jämna ut skillnaden mellan den position med el och den utan och det gör att elektronerna rör sig genom kabeln och ut i dina elektriska apparater och sedan tillbaka igen. 

21 Jan 2022