Skillnad mellan energimätare och elmätare

Varje hem har en elmätare. Den sitter ofta i anslutning till huvudsäkringarna i huset eller i källaren om det är en lägenhet du bor i. Tack vare den så vet du hur mycket el du använder och det blir enkelt att få koll på elanvändningen och välja mer klimatsmart. Dagens elmätare skickar en signal till ditt elbolag som sedan fakturerar dig för den el du förbrukat men du kan själv läsa av den om du vill. Signifikant för en elmätare är att den mäter just el, och inget annat. 

En modern energimätare, som du kan läsa mer om på www.garo.se, kan läsa av även andra energiformer som till exempel fjärrvärme. Det gör den mer flexibel och ger större användningsområde där man vill kunna mäta eller fakturera energiförbrukning. Den är också perfekt för dig som vill föra exakt statistik över din egen förbrukning av energi om du äger en fastighet eller en industri. 

I framtiden blir allt fjärrstyrt

Förr i tiden kom en person hem till varje hushåll en eller två gånger om året för att läsa av det värde som elmätaren visade. Sedan räknades det fram en genomsnittlig förbrukning som du betalade för varje månad. Förbrukade du mer än den beräknade summan fick du betala mer i slutet av året och hade du förbrukat mindre fick du pengar tillbaka, eller tillgodo. Idag kan man styra kostnaderna mer exakt och därmed också kunna använda el under tider då priserna är lägre vilket är supersmart. Sånt här kommer vi få se mer av i framtiden tror jag. 

10 Jun 2022