Så gör ett bemanningsverktyg personalhanteringen effektiv

arbetsplats med kollegor

Är det så att du funderingar på att anställa personal, kanske för första gången, eller att du behöver fler än vad du redan har? Det är inte alltid lätt att få till den perfekta personalen, men det går. Ett sätt kan vara att ta hjälp av ett bemanningsverktyg. Det underlättar hela processen med att ta fram kandidater och sedan välja mellan dessa. Ett bra verktyg hittar du på recruto.se. Sedan var det ju inte bara du som vill ha en bra personal, även de som anställs kommer att vilja att deras arbetsplats är så bra som möjligt. Det är bra att göra en del saker, så att ni alla trivs bra. En effektiv arbetsplats gör att även de anställda trivs.

Smarta tips för en effektivare arbetsplats

Ett effektivt kontor gör att även de anställda blir mer effektiva. Det är inte fel att tillsammans med dina anställda sätta upp mål. Det gör det roligare och mer motiverande. Sen är det inte fel att se till att du är generös. Dels med belöningar, dels med beröm, feedback och löner. Här kan du läsa fler tips på hur du får effektivare personal till din arbetsplats.

Det är bra att skapa en bra stämning mellan anställda och mellan chefer och anställda. Så se även till att göra aktiviteter tillsammans som inte är i form av jobb. Det kan vara att gå på en teambuilding tillsammans, ha en AW, göra utflykter och mycket mer. Det är inte fel att låta de anställda vara med och önska vad ni ska göra tillsammans för att stärka arbetsmiljön på ett bra sätt.-

Skapa ett effektivt kontor

Det allra viktigaste är att dina anställda trivs. Det gör att de vill stanna kvar, samt att de även kommer vara effektiva och de kommer att tillföra saker till arbetet i sig. Se därför till att skapa förutsättningar för att din personal kan jobba smart och effektivt. Det kan vara bra att skapa flexibla rutiner, som alla är överens om. Rutiner är mycket bra för att få en effektiv arbetsplats. Utöver det så är det även bra om dina anställda får tillgång till rätt utrustning. Det gör det bra mycket lättare för dem att göra sitt jobb på rätt sätt.

Det finns även andra sätt att underlätta för dina anställda. Det kan vara att ha flera gemensamma utrymmen, att ha lunchrestaurang eller leverans av mat, gratis fika, frukt och så vidare.

Hantera bemanningspersonal på ett enkelt sätt

Ibland är det så att ett företag kan ha behov av extra personal. Det finns ju som bekant oftast både toppar och dalar, eller mer och mindre att göra under perioder i företag. Det enklaste sättet att då få in mer personal är just att använda sig av så kallad bemanningspersonal. Alltså personer man anställer för kortare tillfällen. För att göra detta på allra enklaste sätt så kan du satsa på att ha ett bemanningsverktyg. Det gör det lättare att jobba för er och för de som ska in och jobba kortare perioder. På recruto.se som vi tidigare nämnde finns det just ett sådant här bra verktyg. Det är enkelt att boka in personal, eller låta dem boka in sig själva. Det går att lägga ut förfrågningar, ha koll på hur många timmar de jobbat samt minska risken för dubbelbokningar. Dessutom kan du få fram statistik över det mesta. En analys över vilka perioder det saknas personal är inte fel att göra. Det kanske kan vara så att du även har behov av att rekrytera in personal. Då finns det ett bra verktyg även för det.

 

 

16 Jun 2019