Så gör du en bra rekrytering

Är det så att du behöver ha fler medarbetare till ditt företag? Då är det ett måste att göra en så kallad rekryteringsprocess. Antingen så ser du till att själv säkra en väl genomförd rekrytering genom att lägga egen tid eller så kan du anlita rekryteringshjälp från till exempelvis skillu.se. Att rekrytera rätt personal, det krävs ju att du vet vad du vill ha. 

Att rekrytera, steg för steg

En rekryteringsprocess ser ungefär det samma ut, oavsett vem som gör den. Det är ett visst antal steg som ska göras och det i rätt ordning. Det du måste göra först, det är att ta fram en kravprofil. Det är i denna du fastställer vad den tjänst du har går ut på samt vad det krävs för att klara av jobbet. Du ska även sätta ut vad du kan ge i lön samt vad det finns för andra typer av villkor.

Nästa steg, det är att göra en annons, som gärna lockar många att söka. Det så att du får ett brett urval av kandidater. Därefter så väljer du ut några av dem du tycker passar extra bra och kallar dem på en intervju.

När du genomför intervjun, se till att lägga upp den på bra sätt samt att du även kan lägga till urvalstester om det är lämpligt. Be även om referenser.

När du valt ut den du vill ska börja jobba hos dig, meddela då denna person, men hör även av dig till de andra som du intervjuat för en återkoppling.

26 Aug 2022