Halkbekämpning

Vintern är en årstid som älskas av vissa och hatas av andra. Oavsett vad du tycker om vintern så finns det vissa saker som bara måste fungera. Snöröjning på vägar och gator och halkbekämpning till exempel. 

Många kommuner som tidigare skötte detta på egen hand med anställd personal har idag lagt ut det på entreprenad. Kanske är du en av de personerna som har fått uppdraget, eller en av de som är med och budar på den typen av jobb. Då krävs det att du kan rycka ut snabbt och att du har rätt utrustning för jobbet. 

Maskiner som behövs

För att röja snö och få bort halka på ett effektivt sätt bör man ha tillgång till en maskinpark. Troligen har du redan idag tillgång till traktorer med snöblad men detta bör också kompletteras med sandspridare. Den kan användas för att bekämpa halka med hjälp av sand eller salt och kan oftast monteras på de fordon du redan äger idag. Om du inte har en maskinpark så bör du skaffa följande om du vill vara med och röja snö för din kommun:

  • Traktor med snöblad
  • Plogbil
  • Sandspridare
  • Frontlastare

Dessa fordon kommer du att komma långt med. En plogbil är fördelaktig då den kan ha med sig nödvändig sand på flaket och en traktor är bra då det ibland kan bli besvär med framkomligheten. Tänk på att det är en ganska stor investering så om du vill starta företag med snöröjning så bör du fundera på att först göra det som frilansare som kan hyras in av de som fått entreprenaden. 

18 Dec 2021