Företagsutveckling

företagande seo

Förutsättningarna för att driva företag förändras ständigt. En del företag anammar den nya tekniken och bygger upp sin organisation kring detta men saknar grundläggande kunskaper över hur en välfungerande organisation ska drivas på det sociala planet. En del företag har god förståelse för de fysiska och sociala aspekterna av ett företag men är ännu inte uppdaterade för hur den nya tekniken fungerar.

EmSec AB grundades av två personer med bred erfarenhet av privat så väl som offentlig verksamhet. De har hela tiden strävat efter att ligga i framkant för hur den nya tekniken påverkar företagande. Även om de båda har god förståelse för hur en organisation fungerar söker de hela tiden nya vägar och ny forskning för att stärka organisationen.

Det man behöver veta när ett företag växer är hur fler anställda påverkar det sociala klimatet och gruppdynamiken. Som grundare behöver man plötsligt gå ifrån att vara intresserad av IT till att kunna hantera rollen som ledare. Många som startar teknikbaserade företag är inte beredda på dessa förändringar. Det är därför de behöver hjälp och det är där konsulter som EmSec kommer in i bilden.

Företag som har funnits en tid börjar märka att de tappar marknadsandelar. Kanske beror det på att de inte utnyttjar den befintliga tekniken optimalt eller att deras affärsidé börjar förlora sin relevans. EmSec AB arbetar även med att hantera denna typ av utmaningar. Företagsutveckling kan handla om att utveckla företagsidén som är mer anpassad till den rådande marknaden. Då kan man behöva en utomstående syn på sitt eget företag.

För ett flertal företag handlar det om att uppdatera sig inom teknikområden som digitala affärssystem med AI, digital marknadskommunikation, sociala medier och SEO. Dessa inslag, inom ramen för företagsutveckling, ingår i EmSecs tjänster.  De har skapat en webbsajt, kallad SEO-konsulten, som fokuserar på SEO-tjänster. Oavsett vart man vänder sig ser EmSec till helheten för att nå de bästa lösningarna.

En organisation kan tappa fart av många anledning. Det är vanligtvis svårt att se sprickorna i sin egen organisation. Att anlita någon extern är ofta nyttigt för att få nya perspektiv på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Man behöver våga söka hjälp för att kunna utvecklas.

6 Dec 2019