Bättre projektledning - bättre resultat

När man arbetar i team, som man ofta gör i tech-världen, så är det elementärt att varje medlem i gruppen har en given roll och den som utses att leda gruppen, eller ett visst projekt, har specifika ansvarsområden. Ledarskap är inte luddigt; det handlar inte om personlighet eller fallenhet, åtminstone inte alls i den grad som många tror. Projekthantering är ett kunskapsområde som man kan studera sig till och den som får uppdraget som projektledare har goda möjligheter att förbättra sin kompetens - och därmed bädda för bättre resultat - genom att gå en projektledarutbildning.

Projektledarutbildning med IPMA-certifiering

På institutet LP - Ledarskap & Projekthantering - erbjuds en förstklassig projektledarutbildning med IPMA-certifiering. Även andra kurser och utbildningar finns att ta del av, bland annat intensivkurser och kurser i konfliktlösning, men det är projekledarutbildningen som ger allra mest till den person som ofta väljs ut som projektledare.

Även andra gruppositioner blir tydligare om man noggrannt strukturerar vilken roll varje individ har, samt vad som förväntas av den, men det är i regel projektledarens ansvar att med tydlighet dirigera detta. Om projektledaren är kompetent i sitt ledarskap har gruppen och projektet mycket bättre förutsättningar att lyckas än om så inte är fallet - och, som sagt, ledarskap kan man lära sig, så det finns inga ursäkter.

Läs gärna med om LP och deras projektledarutbildning på sajten projekthantering.se.

Ge dig själv och din arbetsplats de bästa förutsättningarna för framgång - gå en projektledarutbildning i år.

 

18 Apr 2016